perdraudimo veikla

perdraudimo veikla
perdraudimo veikla statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Ūkinė komercinė veikla, kuria prisiimama draudiko ar perdraudiko perduodama rizika. Perdraudimo veikla taip pat yra veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus „Lloyd’s“ draudikų asociaciją, prisiima riziką, perduodamą bet kurio „Lloyd’s“ nario. atitikmenys: angl. inward reinsurance; reinsurance šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • perdraudimo tarpininkavimas — statusas Aprobuotas sritis perdraudimo veikla apibrėžtis Ūkinė komercinė veikla, kai, vertinant draudiko ar perdraudiko poreikius ir teikiant informaciją apie perdraudimo sutarties atitiktį šiems poreikiams, siekiama supažindinti su galimybe… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perdraudimo tarpininkas — statusas Aprobuotas sritis perdraudimo veikla apibrėžtis Asmuo, už atlygį vykdantis perdraudimo tarpininkavimo veiklą. atitikmenys: angl. reinsurance intermediary šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 20, 21,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perdraudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis perdraudimo veikla apibrėžtis Įmonė, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka gavusi perdraudimo veiklos licenciją. atitikmenys: angl. reinsurance company; reinsurance undertaking šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teisė teikti draudimo ar perdraudimo, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo paslaugas — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Draudimo ar perdraudimo įmonės teisė kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje vykdyti draudimo ar perdraudimo veiklą neįsteigus filialo, draudimo ar perdraudimo tarpininkų teisė kitoje Europos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trečiosios valstybės perdraudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Trečiojoje valstybėje registruota įmonė, kuri vykdo perdraudimo veiklą ir kuri, jeigu ji būtų registruota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pagal vykdomos veiklos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kitos Europos ekonominės erdvės valstybės perdraudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, pagal kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus turinti teisę vykdyti perdraudimo veiklą. atitikmenys: angl. reinsurance undertaking of oter European economic area country… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Grupė, kurią sudaro dalyvaujanti įmonė, jos patronuojamosios įmonės ir įmonės, kuriose dalyvaujanti įmonė ar jos patronuojamosios įmonės turi dalyvavimo teisių, taip pat įmonės, susijusios viena su… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo ir (ar) perdraudimo techniniai atidėjiniai — statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti draudiko ar perdraudiko įsipareigojimai, atsirandantys iš draudimo ir (ar) perdraudimo sutarčių ar susiję su jomis. atitikmenys: angl. technical… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • reinsurance mediation — perdraudimo tarpininkavimas statusas Aprobuotas sritis perdraudimo veikla apibrėžtis Ūkinė komercinė veikla, kai, vertinant draudiko ar perdraudiko poreikius ir teikiant informaciją apie perdraudimo sutarties atitiktį šiems poreikiams, siekiama… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • inward reinsurance — perdraudimo veikla statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Ūkinė komercinė veikla, kuria prisiimama draudiko ar perdraudiko perduodama rizika. Perdraudimo veikla taip pat yra veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”